43. Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę: Budowanie cywilizacji pokoju i miłości z biskupem Janem Piotrowskim

Jasna Góra stała się miejscem spotkania dla uczestników 43. Pielgrzymki Apostolatu Maryjnego, gdzie biskup Jan Piotrowski inspirująco wzywał do tworzenia cywilizacji pełnej miłości i pokoju. To dwudniowe zgromadzenie przyciągnęło nie tylko członków wspólnoty, ale również te osoby, które swoją codzienną postawą wyrażają pragnienie oddawania hołdu Matce Bożej i służby potrzebującym. Motywem przewodnim tej dwudniowej pielgrzymki była „Maryja – Matką Bożego Pokoju”.

Apostolat Maryjny jest silnie powiązany z objawieniami, które otrzymała św. Katarzyna Labouré. To właśnie ta zakonnica była świadkiem objawienia Matki Bożej, która podarowała jej pewne zadanie. Wydarzenie to miało miejsce 27 listopada 1830 roku. Zgodnie z objawieniem, Maryja poleciła św. Katarzynie rozpropagować medalik na całym globie. Medalik ten miał być wybity według szczegółowego wzoru, jaki został jej przedstawiony.