55 uczniów z Częstochowy i okolic otrzymuje prestiżowe stypendium Prezesa Rady Ministrów

W czwartkowe popołudnie, w mury Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie zawitała grupa niezwykle utalentowanych uczniów. Reprezentowali oni nie tylko miejscowe szkoły średnie, ale również placówki edukacyjne z powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Wszystkim 55 uczniom wręczono dyplomy stypendium Prezesa Rady Ministrów, stanowiące wyraz uznania dla ich osiągnięć naukowych.

Szczegółowe kryteria przyznawania tej prestiżowej formy wsparcia finansowego przedstawiła Urszula Bauer, pełniąca funkcję Śląskiego Kuratora Oświaty. Jak wyjaśniła, stypendium jest przyznawane studentowi na etapie edukacji ponadpodstawowej, który poprzez swoje wyniki zdobył promocję z wyróżnieniem. Wyjątkowość laureata podkreśla fakt, że musiał on osiągnąć najwyższą średnią ocen we wszystkich szkołach na danym poziomie edukacji.

Dodatkowo, jak zaznaczyła Bauer, kandydat na stypendystę musi wykazać się szczególnymi umiejętnościami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, w której osiąga najlepsze wyniki. W pozostałych obszarach nauki wymagane są od niego wyniki co najmniej dobre. To zastrzeżenie podkreśla ogólny wymiar wszechstronności, jaki powinien charakteryzować każdego laureata stypendium Prezesa Rady Ministrów.