„a serce zostało na Kresach” – projekt dla dzieci i młodzieży

Zakończył się właśnie projekt kierowany do dzieci i młodzieży ,, …a serce zostało na Kresach”. Podsumowano i omówiono go w Szkole Podstawowej nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie. Projekt przyczynił się do zachowania pamięci tradycyjnej i kulturowej o polskich Kresach, popularyzacji dorobku artystycznego, literackiego i naukowego Polek i Polaków z tych ziem oraz stworzenia szacunku dla ich dorobku, a także szerzenia kultury. Język, znajdowanie własnych pomysłów na poetycką ekspresję, pielęgnowanie młodych, twórczych talentów – to główne założenia projektu.

Projekt służył m.in. pielęgnowaniu pamięci o tradycji i kulturze polskich Kresów, popularyzowaniu dorobku artystycznego, literackiego i naukowego Polek i Polaków z tamtych ziem oraz kształtowaniu szacunku wobec ich dokonań, a także – szerzeniu kultury języka,  poszukiwaniu własnych pomysłów na interpretację poezji,  promowaniu młodych, twórczych talentów.

Przedsięwzięcie organizowali wspólnie Wydział Edukacji Urzędu Miasta, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz częstochowski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.