Akademia Polonijna: Uroczyste czepkowanie pielęgniarek i pielęgniarzy

Na Akademii Polonijnej w Częstochowie, kolejny rocznik studiujących pielęgniarki i pielęgniarzy zakończył swoją edukację w tej instytucji. Uroczystość czepkowania, która jest tradycyjnym rytuałem symbolicznego zakończenia edukacji, odbyła się 5 lipca w Centrum Kongresowym uczelni.

Prof. AP dr hab. Maciej Rudnicki, rektor szkoły, podczas ceremonii poświęcił kilka słów na powrót do tego starożytnego obrzędu po kilkuletniej przerwie. Stwierdził, że uczelnia chciała ukazać swój szacunek dla długotrwałej tradycji związanej z zawodem pielęgniarskim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele parlamentu, instytucji państwowych, częstochowskiego kręgu pielęgniarek i położnych oraz rodziny absolwentów.

Zastępca prezydenta Częstochowy, Ryszard Stefaniak, reprezentował władze miasta podczas uroczystości na Akademii Polonijnej. Po oficjalnym ślubowaniu, absolwenci otrzymali nie tylko symboliczne czepki – stanowiące uprawnienie do wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza – ale również dyplomy ukończenia studiów.

Ceremonię dodatkowo uświetnił występ kwartetu trębaczy, dodając powagi całemu wydarzeniu. Tekst ślubowania, który absolwenci złożyli podczas uroczystości, przypomniał o niezwykle ważnej roli społecznej pełnionej przez pielęgniarki i pielęgniarzy. W tym kontekście szczególnie godne uwagi były słowa: „Ślubuję z pełnym zaangażowaniem i oddaniem służyć chorym, dbać o ich zdrowie, godność i prawa. (…) Będę zawsze postępować zgodnie z najwyższymi standardami pielęgniarskimi, by jak najlepiej służyć pacjentom i społeczeństwu.”