Alarm mieszkańców Częstochowy: zagrożone zieleń i cień w centrum miasta

Podczas nadchodzącej modernizacji ulicy Jasnogórskiej, władze miejskie planują usunąć dziesiątki drzew, co budzi niepokój wśród mieszkańców Częstochowy. Obawiają się oni, że taka tendencja może doprowadzić do sytuacji, w której centrum miasta będzie pozbawione choćby najmniejszego fragmentu zieleni i cienia. Tymczasem Miejski Zarząd Dróg utrzymuje, że drzewa te zostaną ścięte tylko wtedy, gdy będzie to absolutnie konieczne.

Mieszkańcy Częstochowy wyrażają swoje obawy, że kolejne obszary zieleni znikną z centrum miasta. Jak wcześniej informowaliśmy, został ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Jasnogórskiej – od Dąbrowskiego do Żwirki i Wigury. Data otwarcia ofert została zaplanowana na 17 lipca.

Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, podkreśla wagę tego przedsięwzięcia. Uważa on, że jest to jedna z kluczowych inwestycji drogowych do realizacji w śródmieściu Częstochowy. Swoim zakresem ma ono zamykać układ komunikacyjny, który powstał tam w ciągu ostatnich dziesięciu lat.