Bezpłatna profilaktyka pneumokokowa dla mieszkańców Częstochowy

W mieście Częstochowa, mieszkańcy, którzy ukończyli 55 rok życia, mają możliwość skorzystania z darmowych szczepień przeciwko pneumokokom. Ta inicjatywa zdrowotna jest realizowana w ramach programu o tytule „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 55+ mieszkańców Częstochowy na lata 2021-2026”.

Prawo do skorzystania z tej bezpłatnej usługi mają osoby, które spełniają dwa kryteria: są zameldowane na terenie Częstochowy i nie były wcześniej szczepione przeciwko pneumokokom. Muszą one również mieć ukończone 55 lat.

Za koordynowanie i realizację programu odpowiedzialna jest Przychodnia Północ zlokalizowana w Częstochowie.