Celebracja wspólnego dziedzictwa: Jubileuszowy Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej w Lelowie

Od 18 do 20 sierpnia, uroczy Lelów będzie gospodarzem jubileuszowego wydarzenia kulturalnego o nazwie „XX Święto Ciulimu-Czulentu” – Lelowskie Spotkania Kultur. Jest to jedyne w swoim rodzaju spotkanie, które harmonijnie łączy w sobie aspekty kultury polskiej i żydowskiej.

Festiwal ten jest okazją do zgłębienia i docenienia bogactwa obu tych kultur – muzyki, tańca oraz smakowitych tradycyjnych potraw. Ale cele tego wydarzenia sięgają dalej. „XIX Święto Ciulimu-Czulentu” nie jest tylko wystawą kulturalną, ale przede wszystkim inicjatywą mającą na celu integrację społeczności polskiej i żydowskiej. Poprzez celebrację i dzielenie się wzajemnym dziedzictwem kulturalnym, festiwal dąży do zacieśniania więzi między tymi dwiema społecznościami. Dodatkowo, niezapomniane Lelowskie Spotkania Kultur stawiają sobie za cel pielęgnowanie regionalnych tradycji, podkreślając ich unikalny charakter i znaczenie dla lokalnej społeczności.