Częstochowa zawarła porozumienie dotyczące analizy możliwości budowy nowego stadionu dla Rakowa

W Częstochowie podpisano umowę dotyczącą przeprowadzenia studium wykonalności na temat projektu budowy nowej areny dla klubu piłkarskiego Raków. Przewiduje się, że dokument zostanie ukończony do połowy lipca. W międzyczasie, na terenie obecnego obiektu, trwają prace nad rozbudową infrastruktury treningowej i edukacyjnej.

Miasto i klub już spotkały się z prezesem Agraria – firmy z Warszawy, której przydzielono zadanie przygotowania tego studium w ciągu najbliższych czterech miesięcy. Spotkanie to było pierwszym z serii roboczych.

Planowane studium będzie składało się z czterech części. Pierwsza z nich obejmuje analizę rynku stadionowego, biorąc pod uwagę różną pojemność widowni na poziomie miejskim, regionalnym oraz krajowym. Dodatkowo, przewiduje się oszacowanie zapotrzebowania i zainteresowania potencjalnych użytkowników, co pozwoli określić optymalny rozmiar budynki w kontekście celów i potrzeb klubu.

Drugi segment studium to szczegółowa analiza techniczna i finansowa. Zawiera ona opis aktualnego stanu i parametrów istniejącej infrastruktury, ocenę potencjalnych miejsc na budowę nowego obiektu, schemat funkcjonalny przyszłego stadionu oraz identyfikację kluczowych elementów, w tym optymalnej wielkości trybun (zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej). Bibliografia obejmuje również szereg możliwych rozwiązań architektonicznych. Wreszcie, ta część studium będzie zawierała analizę kosztów związanych z realizacją inwestycji oraz prognozy kosztów utrzymania obiektu.