Częstochowska spółka transportowa partnerem w ekologicznej rewolucji

Miejscowy operator transportu publicznego z Częstochowy, MPK, zawarł porozumienie z firmą PAK-PCE Stacje H2. Współpraca ta ma na celu ograniczenie emisji szkodliwego dwutlenku węgla (CO2) w transporcie miejskim, poprzez wprowadzenie wodoru jako alternatywnego źródła paliwa. W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest m.in. budowa specjalistycznej stacji ładowania. Inicjatywa ta jest częścią większego planu, który obejmuje zakup autobusów napędzanych wodorem. Miejski Zakład Komunikacyjny w Częstochowie rozważa zakup nawet do 20 takich pojazdów.

Zgodnie z założeniem współpracy, w Częstochowie mają powstać sprzyjające warunki do uruchomienia systemu transportowego opartego na autobusach używających wodoru jako paliwa. Przewiduje to również zapewnienie niezbędnej infrastruktury do tankowania tych pojazdów. Biorąc pod uwagę obecne plany inwestycyjne MPK, możliwe jest, że do 2030 roku operator zakupi, przy wsparciu zewnętrznym, około 20 autobusów działających na ogniwa wodorowe.

Aktualnie flota MPK składa się z około 132 autobusów spalinowych oraz 40 z innymi rodzajami napędu – to 16 pojazdów elektrycznych, 9 zasilanych CNG i 15 hybrydowych. W perspektywie roku 2030, firma rozważa przekształcenie około 21% swojej floty na pojazdy zeroemisyjne.