Dotacje dla uczelni w Częstochowie – ruszył nabór w ramach „Akademickiej Częstochowy”

Ważnym elementem przyłączenia się do programu „Akademicka Częstochowa”  jest złożenie wniosków do 20 marca. Można uzyskać dotacje z budżetu miasta dla częstochowskich uczelni.

Dotacje mogą być przeznaczone na finansowanie działań, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Należą do nich także prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym podyplomowych) czy kształcenie studentów medycyny. Są to również świadczenia usług badawczych. Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w tym, co ma do zaoferowania uczelnia.

Uczelnie wyższe powiązane z biznesem i przemysłem stanowią duży atut inwestycyjny miasta, w którym się znajdują. Kadry wykształcone na kierunkach akademickich, to te o które zbiegają przedsiębiorcy. Inwestycje dedykowane istniejącym w mieście branżom są bardzo potrzebne, choć nie zawsze powszechnym, szkoleniem dla działań samorządowych. W Częstochowie od 2013 roku działa program „Akademicka Częstochowa”, w ramach którego samorząd przekazuje uczelniom publicznym dotacje na działalność promocyjną i inwestycyjną.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Urzędu Miasta Częstochowy.