Drony policyjne z Katowic wspierają bezpieczeństwo pieszych w Częstochowie

Oddział częstochowski policji, specjalizujący się w sprawach drogowych, po raz kolejny podjął działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Wykorzystują do tego celu drona dostarczonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Piesi i rowerzyści są grupą narażoną na ryzyko w ruchu drogowym, ponieważ mogą doznać poważnych obrażeń w przypadku kolizji z pojazdem. Dlatego działań na rzecz poprawy ich bezpieczeństwa nie można bagatelizować. Wśród wielu inicjatyw, które podejmuje częstochowska policja drogowa, jest wykorzystanie specjalistycznego drona. Ta zaawansowana technologia umożliwia obserwację zachowań kierowców w stosunku do pieszych i rowerzystów – najbardziej narażonych uczestników ruchu drogowego. Takie działania są obecnie prowadzone na drogach Częstochowy.

Letni sezon sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, takim jak spacery czy wycieczki rowerowe. Rodziny często korzystają z tych form aktywności, zwłaszcza w miejscach takich jak parki, deptaki, tereny nadwodne czy place zabaw. Ze względu na zwiększone natężenie ruchu w tych rejonach, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie zasad i zachowanie szczególnej ostrożności. To jest niewątpliwie istotne zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych.