Fortum Częstochowa: Spadek zapotrzebowania na ciepło i perspektywy zielonej energii na rok 2027

Pod koniec ostatniego sezonu grzewczego, firma Fortum mająca swoją siedzibę w Częstochowie udostępniła dane dotyczące zużycia ciepła przez mieszkańców miasta. Analiza tych danych wykazała, że ogólne zapotrzebowanie na ciepło zmniejszyło się o 4% w porównaniu do poprzedniego roku.

Jakub Kołodziejczyk, menedżer częstochowskiej Elektrociepłowni należącej do Fortum, stwierdza, że mniej intensywne użytkowanie elektrociepłowni wynikało z łagodniejszego niż zwykle sezonu zimowego. W rezultacie, wykorzystano mniej energii, a jednocześnie ograniczono użycie kotłów szczytowych spalających nieekologiczny węgiel. Dodatkowo, udało się znacząco ograniczyć eksploatację starej ciepłowni „Rejtana”. Kołodziejczyk podkreślił, że w lutym (najzimniejszym miesiącu roku) nie trzeba było uruchamiać żadnego z kotłów szczytowych. Zamiast tego, korzystano głównie z kotła spalającego 50% biomasy (eko-paliwa) w połączeniu z węglem.

Obecnie, elektrociepłownia w Częstochowie prowadzi proces dekarbonizacji, planując całkowicie wyeliminować użycie węgla w ciągu najbliższych trzech lat. Dzięki temu mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z bardziej eko-friendly ciepła. Biomasa już teraz jest kluczowym paliwem dla częstochowskiej elektrociepłowni.

Kołodziejczyk podkreśla, że plany firmy na najbliższą przyszłość obejmują przejście na bardziej ekologiczne paliwa. Założenia strategii zakładają całkowite wycofanie z użycia węgla do roku 2027. W ramach tych działań, rozpoczęto już projekty mające na celu budowę nowych źródeł energii niekorzystających z tego paliwa, jak również modernizację głównego kotła, co umożliwi przejście na bardziej eko paliwo. Kołodziejczyk wyraża nadzieję, że do końca 2027 roku uda się zużyć ostatnią tonę węgla, a następnie całe miasto będzie korzystać wyłącznie z zielonego ciepła.