Inauguracja Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego

Częstochowski Młodzieżowy Uniwersytet to nie tylko przybliżanie młodzieży z całego regionu ciekawych tematów z różnych dziedzin inżynierii, nauki czy zarządzania. Chodzi także o to, aby młodzi ludzie wiedzieli, że nie trzeba daleko jechać. Bo poznać te bardzo ciekawe rzeczy może jeśli zdecyduje się studiować na Politechnice Częstochowskiej.

W związku z tym uczniowie 17 szkół ponadgimnazjalnych zgromadzeni 16 marca w auli Wydziału Zarządzania obejrzeli także krótką prezentację wideo prezentującą atuty uczelni. A jest ich wiele. Na sześciu wydziałach, ponad 30 kierunkach i 100 kierunkach kształcenia mają już do dyspozycji blisko 5000 przyszłych specjalistów. Platforma e-learningowa, nauczanie w języku angielskim, sale wykładowe oraz ponad 300 sal dydaktycznych i laboratoriów.

Nad jakością kształcenia czuwa ponad 600 pracowników naukowych i dydaktycznych. Uczelnia jest umiędzynarodowiona, m.in. Poprzez programy wymiany akademickiej. To wyróżnienia, akredytacje, certyfikacje, nagrody i łazik marsjański, który zdobył uznanie w USA i jest udoskonalany przez kolejne zespoły młodych konstruktorów.