Niespodziewane komplikacje dla mieszkańców Mirowa: Przemiana skrzyżowania ul. Turystycznej i Rozdolnej prowadzi do utrudnień

Od początku tygodnia, mieszkańcy Częstochowy zmagają się z problemami komunikacyjnymi ze względu na gruntowną przebudowę skrzyżowania ulic Turystycznej i Rozdolnej. Dodatkowo, przez najbliższy tydzień piesi nie będą mieli dostępu do kładki usytuowanej nad Stradomką, która znajduje się przy ulicy Królewskiej.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, dnia 13 maja, rozpoczął realizację projektu odnowienia wspomnianego skrzyżowania. W związku z tym, mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu miejskim. W ramach prac, przewiduje się wykonanie szeregu działań takich jak prace ziemne, układanie krawężników betonowych o łącznej długości 35 metrów czy montaż kostki brukowej na podłożu cementowo-piaskowym, której powierzchnia ma wynosić 65 metrów kwadratowych. Oprócz tego planowane jest ustawienie nowych znaków drogowych oraz sporządzenie inwentaryzacji po zakończeniu robót.

Zarówno mieszkańcy, jak i przechodnie muszą liczyć się z tym, że do 13 maja kładka dla pieszych nad rzeką Stradomką przy ul. Królewskiej będzie zamknięta. Powód jest prosty – konieczność wymiany drewnianego pomostu oraz naprawa podpór kładki. Czas trwania tych prac to około tydzień.