Nowa droga łącząca gminy wzdłuż autostrady A1 przekazana do zarządu samorządów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła umowę z gminami Mykanów, Kruszyna i Rędziny, na mocy której przekazano im zarząd nowo wybudowanej drogi. Ta trasa została stworzona wzdłuż autostrady A1, aby ułatwić komunikację między terenami sąsiadującymi z autostradą a węzłem Mykanów. Powstała ona w powiecie częstochowskim, zastępując wąskie drogi serwisowe pierwotnie przeznaczone do obsługi autostrady.

Marek Prusak z GDDKiA w Katowicach informuje, że dzięki tej inwestycji powstał nowy ciąg drogowy mający na celu obsługiwaniem terenów przyległych do autostrady oraz poprawienie układu komunikacyjnego pomiędzy wspomnianymi trzema gminami a węzłem Mykanów.

Nowo wybudowana droga lokalna wzdłuż autostrady A1 już znajduje się pod kontrolą lokalnych samorządów. W ramach tej trasy wybudowano również most przez rzekę Pijawka na terenie Mykanowa. Droga ma szerokość 6 metrów, dwa pasy ruchu i jest przystosowana do przenoszenia obciążenia 11,5 tony na oś. Inwestycja obejmuje także odwodnienie drogi, przepusty, zjazdy publiczne i indywidualne.

Dodatkowo zadbano o bezpieczeństwo użytkowników poprzez budowę chodnika oraz instalację urządzeń zabezpieczających ruch drogowy. W celu ograniczenia hałasu wzdłuż trasy zamontowano ekrany akustyczne.