Nowa droga rowerowa już gotowa do użytku

Zakończyły się prace związane z budową nowej drogi rowerowej przy wschodniej stronie ulicy św. Jadwigi, na odcinku między istniejącym fragmentem a skrzyżowaniem z ulicą św. Kingi. Nowa droga rowerowa ma długość około 100 metrów i szerokość od 2 do 3 metrów w miejscach, gdzie krzyżuje się z ulicą św. Jadwigi. Przed skrzyżowaniem z ulicą św. Kingi, droga rowerowa przechodzi w pasy rowerowe, które zostały oznaczone na jezdni po obu stronach ulicy św. Jadwigi. Pasy rowerowe są jednokierunkowe.

W ramach tych prac, utworzono również przejazd rowerowy przez ulicę, a także odnowiono nawierzchnię zjazdów i chodników. Całość zadania została wykonana przez firmę Drog-Bud, a koszt wyniósł 343 tysiące złotych. Miejski Zarząd Dróg był odpowiedzialny za zlecenie tego zadania.

Ta inicjatywa jest częścią planu łączenia dróg rowerowych w mieście i poprawy warunków bezpiecznej jazdy rowerowej w Częstochowie. Szczególnie istotne jest to dla ulicy św. Jadwigi, która jest drogą dojazdową, szczególnie do często odwiedzanego parku na Lisińcu, zwłaszcza w sezonie.