Odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy 7 Dywizji Piechoty w Częstochowie

W Częstochowie, w budynku obecnie będącym siedzibą Muzeum Częstochowskiego i Galerii Dobrej Sztuki, odsłonięto tablicę ku pamięci żołnierzy 7 Dywizji Piechoty. W latach międzywojennych tenże budynek był miejscem, z którego dowodzeni byli bohaterscy żołnierze tej jednostki. Ich misją było obrona miasta oraz zabezpieczenie szlaku kolejowego podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 roku. Jednostka ta jest nieodłącznym elementem historii Częstochowy i jej okolic.

Z inicjatywy Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, na czele z Zarządem Głównym i członkami Koła w Częstochowie, podjęto kroki mające na celu stworzenie, sfinansowanie i umieszczenie na budynku przy Al. NMP 47 tablicy pamiątkowej. Prace zakończyły się owocnie 22 czerwca, kiedy to uroczyście odsłonięto wspomnianą tablicę. Ceremonii przewodniczyli prezes Zarządu Głównego ZOR RP płk Alfred Kabata, prezes Koła ZOR RP w Częstochowie plut. w rez. Artur Wojciechowski oraz ppor. w rez. Ryszard Stefaniak, pełniący obowiązki zastępcy prezydenta Częstochowy.

Na uroczystości stawiły się liczne ważne osoby, w tym wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marta Salwierak, wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk oraz przedstawiciele różnych formacji mundurowych. Nie zabrakło też młodzieży z klas mundurowych Zespołu Szkół Samochodowych i korpusu kadetów, nauczycieli oraz przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji społecznych.

Płk rez. Alfred Kabata wyraził swoje uznanie dla władz Częstochowy za aktywne podtrzymywanie pamięci o żołnierzach. Przypomniał o istotnej roli 7 Dywizji Piechoty, utworzonej na początku odrodzenia się Polski jako jednej z kluczowych jednostek strzegących bezpieczeństwa kraju. Podkreślił również patriotyczne postawy mieszkańców Częstochowy, którzy wsparli obronę Warszawy przed bolszewikami. Zwrócił uwagę na ważną rolę miasta jako zaplecza dla powstańczych walki o polskość Górnego Śląska oraz jako miejsca schronienia dla uchodźczego rządu ukraińskiego Semena Petlury.

Kabata podkreślił znaczenie obecności Wojska Polskiego w Częstochowie w okresie międzywojennym. W tym czasie likwidowano analfabetyzm wśród poborowych, szkolono rezerwistów i wspierano organizacje społeczne, co przyczyniało się do budowania prestiżu miasta. Przypomniał również o wybitnych żołnierzach związanych z Częstochową, takich jak gen. Stanisław Maczek czy ppłk Jan Zumbach z dywizjonu 303, który tutaj odbywał szkolenie jako podchorąży piechoty. Zaznaczył też trudną sytuację 7 Dywizji Piechoty we wrześniu 1939 roku oraz tragiczne wydarzenia związane z zbrodnią popełnioną na żołnierzach Dywizji przez Wermacht pod Ciepielowem.