Omówienie suwerenności technologicznej Polski na konferencji zorganizowanej przez Fundację Instytutu Mediów

21 czerwca 2023 r., Fundacja Instytutu Mediów zorganizowała wydarzenie poświęcone budowaniu suwerenności technologicznej Polski. W konferencji, która odbyła się w Bastionie Świętej Barbary na Jasnej Górze w Częstochowie, uczestniczyli m.in. Paweł Lewandowski, wiceminister cyfryzacji, płk Mariusz Chmielewski z Ministerstwa Obrony Narodowej, pełniący rolę zastępcy dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a także reprezentanci polskich firm i instytucji zajmujących się rozwojem cyfryzacji.

Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy debatowali nad przyszłością rozwoju cyfrowego w Polsce oraz wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem cyfrowym kraju. Rozważano różne aspekty tych kwestii i odpowiadano na pytania dotyczące możliwości osiągnięcia suwerenności technologicznej oraz utrzymania bezpieczeństwa cyfrowego na poziomie narodowym.

Zarówno przedstawiciele sektora publicznego, jak i prywatnego wymieniali swoje spostrzeżenia oraz doświadczenia w dziedzinie cyfryzacji i jej wpływu na Polskę w przyszłości. Dyskutowano między innymi o tym, czy polski naród może czuć się bezpiecznie w obliczu rosnących zagrożeń związanych z technologią i cyberprzestrzenią oraz jakie wyzwania stoją przed Polską w tym zakresie.

Debata koncentrowała się także na roli instytucji oraz podmiotów gospodarczych w tworzeniu strategii mających na celu osiągnięcie suwerenności technologicznej i zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego. Współpraca między różnymi sektorami była podkreślana jako kluczowy element w procesie budowania suwerenności technologicznej Polski i utrzymania jej na wysokim poziomie.