Otwarte głosowanie na Budżet Obywatelski w Częstochowie: Skra szuka wsparcia dla swoich projektów

Do 21 września mieszkańcy Częstochowy mają możliwość wpływania na kształtowanie budżetu miasta poprzez udział w corocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W tym roku do rozpatrzenia przygotowano aż 519 różnych zadań, które obejmują szeroki wachlarz inwestycji. Istotny udział wśród nich mają propozycje związane z działalnością sportową.

Wśród entuzjastów aktywności fizycznej, którym zależy na rozwijaniu infrastruktury sportowej w mieście, odnaleźć można klub piłkarski Skra Częstochowa. Klub, mający siedzibę na ulicy Loretańskiej, zgłosił kilka propozycji, na które liczy uzyskać fundusze z Budżetu Obywatelskiego. Chce on przede wszystkim rozbudować swoją bazę treningową położoną przy ulicy Kopalnianej.

Danie Flak, przedstawiciel klubu piłkarskiego Skra Częstochowa, opisuje jeden z zgłoszonych projektów, oznaczony numerem 645. Zakłada on rozbudowę obiektu sportowego na ulicy Kopalnianej 4a, którego celem jest stworzenie nowoczesnej bazy dla Akademii Skry Częstochowa. Rozbudowa miałaby obejmować ekologiczne zaplecze sanitarne i szatniowe, a także świetlicę dla dzieci i młodzieży. Flak podkreśla, że realizacja projektu przyczyniłaby się do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju młodych piłkarzy. W związku z tym, klub gorąco zachęca do poparcia tego projektu, jak również innych zgłoszonych przez Skrę propozycji.