Pielgrzymka Służb Więziennych gromadzi wiernych na Jasnej Górze

W nadchodzącą środę, uczestnicy Pielgrzymki Służb Więziennych zjawią się na Jasnej Górze – donosi Biuro Prasowe tego sanktuarium. Informacje przekazane przez Polską Agencję Prasową sugerują, że wśród pielgrzymów obecny będzie Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.

Biuro Prasowe Jasnej Góry podało do wiadomości, iż to właśnie w środku tygodnia odbędzie się spotkanie uczestników Pielgrzymki Służb Więziennych w tym uznawanym miejscu kultu religijnego. Polska Agencja Prasowa uzyskała informację, że Michał Woś, pełniący obowiązki wice Ministra Sprawiedliwości, jest jednym z zapowiedzianych gości.

W poprzednich latach, tradycyjnie pielgrzymka miała miejsce w drugą sobotę października. Tym razem sytuacja jest inna. Zespół prasowy Służby Więziennej wyjaśnił dla PAP dlaczego dokonano takiej zmiany: „Zmiana terminu była podyktowana planowanymi uroczystościami wręczenia sztandarów trzem jednostkom penitencjarnym na Jasnej Górze i dostępnością obiektów sakralnych w tym miejscu. Zdecydowano o połączeniu tych dwóch wydarzeń. Dodatkowo, dla Służby Więziennej jest to wyjątkowy rok. W 2023 roku po raz pierwszy obchodzono święto Służby Więziennej, przy okazji którego jednostki penitencjarne otrzymały sztandary. Pielgrzymka stanowi zatem symboliczne podsumowanie tego procesu” – poinformowano w odpowiedzi na zapytanie PAP.