Planowana rewizja statutu Filharmonii Częstochowskiej: Konsultacje społeczne i potencjalna współpraca z samorządem śląskim

Obecnie trwają rozmowy dotyczące konkretyzacji kwoty, która ma być przekazywana na wsparcie Filharmonii Częstochowskiej. Do tej pory, poziom rocznej pomocy finansowej oscyluje wokół 2 milionów złotych. Zaproponowano zmiany w strukturze zarządzania Filharmonią, które mają na celu wprowadzenie udziału samorządu województwa śląskiego do tego procesu. Projekt te zmiany obecnie jest poddawany społecznym konsultacjom, które mają zakończyć się 5 listopada.

Wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących proponowanej przyszłej współpracy wynika z postanowień urzędu marszałkowskiego w Katowicach oraz marszałka województwa śląskiego, Jakuba Chełstowskiego. Proces ten został zainicjowany w poniedziałek 30 października i potrwa do niedzieli 5 listopada. Prawo do wyrażenia opinii na temat proponowanych zmian ograniczone jest tylko do mieszkańców Częstochowy. Mają oni możliwość oceny proponowanych zmian w statucie Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana na piśmie.

Filharmonia Częstochowska, pomimo swojego regionalnego znaczenia i roli, do tej pory pozostaje miejską instytucją kultury, przyciągającą nie tylko lokalnych mieszkańców. To oznacza, że koszty związane z jej funkcjonowaniem pokrywane są w całości ze środków miejskich. Teraz jednak istnieje pomysł, aby urząd marszałkowski, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych instytucji kultury o podobnym znaczeniu na Śląsku, wziął na siebie część odpowiedzialności za jej funkcjonowanie – szczególnie w aspekcie finansowym.