Podążając drogą rozwoju: Inwestycje strategiczne w Częstochowie

W kontekście siódmej odsłony Programu Inwestycji Strategicznych, lokalne władze miały możliwość starać się o fundusze przeznaczone na ekspansję stref gospodarczych. Miasto Częstochowa skierowało wniosek o przyznanie niemal 40 milionów złotych na modernizację alei Pokoju na Kucelinie.

Program Inwestycji Strategicznych jest cyklicznym przedsięwzięciem, które skupia się na różnorodnych projektach. W siódmym cyklu programu, nacisk kładziono na zadania powiązane z rozbudową stref przemysłowych. W jednej z poprzednich edycji, którą również charakteryzował podobny temat, Częstochowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 250 milionów złotych na realizację tzw. Bugajskiej bis – nowego połączenia drogowego z Jędrzejowem (DK46). Etap przetargowy inwestycji zbliża się ku końcowi, a decyzja o wyborze wykonawcy powinna zapaść w bliskim czasie.

Częstochowa, dążąc do zdobycia środków w siódmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, zaproponowała renowację jednokilometrowego fragmentu alei Pokoju, rozciągającego się od ronda Reagana do ronda Szwejkowskiego na Kucelinie. Modernizacja miała objąć także remont wiaduktu nad liniami kolei hutniczej. Jak tłumaczyło miasto, głównym celem projektu było ulepszenie dostępności terenów przemysłowych, w tym gruntów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, poprzez połączenie z drogami krajowymi nr 91 (dawna „jedynka”, popularnie nazywana gierkówką), 43 i 46. Przewidywany koszt przebudowy wynosił 40 mln złotych, a miasto ubiegało się o otrzymanie 39,2 mln złotych.