Podsumowanie sezonu grzewczego w Częstochowie

Ponad 1,5 mln GJ ciepła dostarczyła w zakończonym sezonie firma Fortum, będąca właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej i elektrociepłowni w Częstochowie.

W ubiegłym roku na inwestycje sieciowe w formie nowych przyłączeń oraz modernizację sieci i węzłów ciepłowniczych Fortum przeznaczyło 6,4 mln zł. W tym czasie nakłady inwestycyjne w częstochowskiej elektrociepłowni wyniosły 17 mln zł. W 2023 r.

Największy popyt na ciepło w Częstochowie miał miejsce 14 grudnia 2022 roku. Tego dnia średniodobowa temperatura wyniosła – 6,9 ºC a produkcja ciepła wyniosła 13,6 tys. GJ. Całkowite zapotrzebowanie częstochowian na ciepło w okresie od początku października 2022 r. do końca marca 2023 r. spadło o ok. 7% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik ten może świadczyć o cieplejszej zimie i rosnącej świadomości mieszkańców w kwestii racjonalnego gospodarowania ciepłem.

„Ten sezon upłynął pod znakiem niepewności związanej z utrudnionym dostępem do węgla kamiennego, który jest paliwem w 70% zasilającym częstochowską jednostkę Fortum. Dzięki optymalnemu zarządzaniu elektrociepłownią oraz współpracy z odbiorcami utrzymaliśmy nieprzerwane dostawy ciepła dla mieszkańców. Tej zimy nikomu w Częstochowie nie zabrakło ciepła. Ale myśląc już o przyszłości rozpoczynamy w tym roku inwestycję w kocioł biomasowy, który zapoczątkuje proces stopniowego odchodzenia od spalania węgla w lokalnym systemie ciepłowniczym” – mówi Jakub Kołodziejczyk, kierownik należącej do Fortum Elektrociepłowni Częstochowa.