Postępy w sprawie budowy nowego wylotu na Olsztyn: Wybrano najkorzystniejszą ofertę przetargową

Po ponad sześciu miesiącach od momentu ogłoszenia przetargu na konstrukcję nowego drogowego połączenia z Olsztynem, zwanej również Bugajską bis, udało się w końcu wyłonić najbardziej korzystną ofertę. Niemniej jednak, nie oznacza to jeszcze finalizacji umowy z wybranym wykonawcą.

Kwestia nowej drogi do Olsztyna i Jędrzejowa (oznaczona jako droga krajowa numer 46) jest przedmiotem rozmów i planów już od kilku lat. Wszystko zainicjowało się gdy Polskie Koleje Państwowe PLK podjęły decyzję o modernizacji linii kolejowej numer 1 na odcinku łączącym Częstochowę i Zawiercie. W ramach tego projektu, pracownicy PKP PLK zaproponowali sfinansowanie konstrukcji wiaduktu tam, gdzie znajduje się przejazd kolejowy na ulicy Bugajskiej.

Wyzwanie jednak polega na tym, że obszar ulicy Bugajskiej nie dysponuje wystarczającym terenem na realizację takiej inwestycji, co zmusiło planistów do poszukiwania alternatywnej lokalizacji. Najbardziej optymalnym miejscem okazał się teren położony nieco bardziej na południe.