Prezydent Częstochowy przyzna nagrody za szczególne poświęcenie w ochronę ludzkiego życia

Ruszyła kolejna edycja konkursu im. dr. Władysława Biegańskiego. Do 22 marca można zgłaszać kandydatów do otrzymania tej wyjątkowej nagrody, którzy swoją postawą wnieśli szczególny wkład  w ochronę zdrowia lub wykazali się wyjątkową postawą na rzecz pacjenta.

Zgłaszanie kandydatów rozpoczęte

Uprawnieni do zgłaszania kandydatów do nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego, wręczanej przez prezydenta miasta, są m.in. radni, zarządcy placówek służby zdrowia funkcjonujących na terenie Częstochowy, pracownicy tych placówek (zrzeszeni w grupie minimum 15 osób, a w przypadku mniejszych placówek, musi być to minimum połowa wszystkich zatrudnionych), stowarzyszenia, fundacje i wszelkie inne organizacje prowadzące działalność na rzecz służby zdrowia, a także pacjenci zrzeszeni w co najmniej 15-osobowej grupie. Kandydaci do tego szczególnego wyróżnienia wyłaniani są na podstawie takich kryteriów jak: budowanie pozytywnych relacji z pacjentami oraz współpracownikami, respektowanie zasad etyki zawodowej, zaangażowanie w działalność na rzecz służby zdrowia oraz w niesienie pomocy potrzebującym, profesjonalizm, podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz lokalnej społeczności, a także szczególne osiągnięcia naukowe.

Kto ma szansę zostać laureatem nagrody – wymogi formalne

Wśród kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta mogą znaleźć się osoby aktywne zawodowo, pracujące w placówkach służby zdrowia funkcjonujących na terenie Częstochowy lub angażujące się w działalność różnego typu instytucji, których funkcjonowanie związane jest z ochroną zdrowia. Szansę na wyróżnienie mają zatem również wolontariusze. Co się zaś tyczy osób, które nie są już czynne zawodowo, ale spełniają odpowiednie kryteria, to mogą one zostać zgłoszone jako pretendenci do nagrody za całokształt swojej działalności na rzecz służby zdrowia. Wnioski kandydatów do nagrody Biegańskiego można zgłaszać do  22 marca w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, wysłać drogą pocztową lub złożyć w formie elektronicznej.