Priorytetowe inwestycje drogowe w Częstochowie z funduszy unijnych na lata 2021-2027

Władze Częstochowy intensyfikują prace nad dwoma kluczowymi projektami infrastrukturalnymi wykorzystując dofinansowanie z regionalnej puli funduszy europejskich. Od wielu lat trwają przygotowania do remontu ulicy Wręczyckiej oraz drogi składającej się z odcinków Armii Krajowej, Kisielewskiego i Ludowej. Jednak tylko inwestycja dotycząca pierwszej z wymienionych ulic znalazła swoje miejsce w planie budżetowym na rok 2024.

Z puli funduszy europejskich przeznaczonych na lata 2021-2027, Częstochowa planuje przeprowadzić modernizację dwóch ważnych dróg wojewódzkich. Nie jest to informacją utajoną, że działania te mają objąć ulicę Wręczycką (DW494) oraz ciąg dróg: Armii Krajowej, Kisielewskiego, Ludową aż do skrzyżowania z ulicą Narcyzową (DW483). Druga część tego projektu zakłada całkowitą przebudowę krzyżówek w centrum Kiedrzyna, w tym budowę ronda, które ma na celu zniwelować problem częstych korków komunikacyjnych w tym rejonie.

Mimo, iż plany te były formułowane od dłuższego czasu, realizacja ich jeszcze kilka miesięcy temu stanowiła duże wyzwanie. Ze względu na fakt, że są to projekty finansowane z regionalnej puli eurofunduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, musiały one być zgodne z Regionalnym Planem Transportowym, przyjętym przez zarząd województwa. Ten dokument określa między innymi listę priorytetowych zadań oraz tych mniej ważnych, które miałyby zostać zrealizowane po 2030 roku. Jeszcze w ostatnim lecie częstochowskie drogi DW494 i DW483 nie znajdowały się na tej liście. Dopiero we wrześniu udało się władzom Częstochowy oraz lokalnym radnym województwa doprowadzić do zmiany tej sytuacji i umieszczenia obu dróg na liście priorytetowej.