Rzecznik Praw Pacjenta odnosi się do sprawy śmierci 37-letniej kobiety z Częstochowy

W kontekście zgonu 37-letniej Agnieszki z Częstochowy, Rzecznik Praw Pacjenta wydał oświadczenie. Agnieszka była w trakcie porodu bliźniąt, który znacznie się skomplikował, a następnie niestety zmarła 25 stycznia 2022 roku. Bliscy zmarłej są przekonani, że szpital mógł uratować jej życie, gdyby nie opóźniał decyzji o przeprowadzeniu aborcji, co w ich opinii bezpośrednio przyczyniło się do powstania komplikacji.

Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta podkreśla jednak, że wszelkie procedury medyczne, które zostały wykonane dla tej pacjentki, były w pełni zgodne z obecnymi standardami medycznymi i przeprowadzone z należyta starannością. Zaznacza to ewidentnie, że personel medyczny działał zgodnie z najlepszą aktualną wiedzą medyczną.