Sanitarny zakaz kąpieli w Parku Lisiniec – przekroczone normy bakterii

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Częstochowie, pływanie w kąpielisku „Bałtyk-Adriatyk”, zlokalizowanym przy ulicy Kordeckiego 99, zostało tymczasowo zawieszone. Zgodnie z kalendarzem, kolejne badanie jakości wody zaplanowane jest na najbliższą sobotę.

Powód wprowadzenia zakazu wynika z ostatnich badań kontrolnych pobranej próbki wody. Rezultaty testów pokazały, że liczba bakterii enterokoków znacznie przekracza dozwolony limit (930 NPL/100ml przy dopuszczalnej normie wynoszącej do 400 NPL/100ml).

Niestety, wyniki badań zdają się sugerować istnienie potencjalnego niebezpieczeństwa dla zdrowia osób korzystających z kąpieliska w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec”. Dlatego podjęto decyzję o tymczasowym zakazie kąpieli, który ma obowiązywać do momentu przeprowadzenia nowych testów jakości wody i stwierdzenia jej zgodności z obowiązującymi normami sanitarnymi.