Uruchomienie nowej linii nr 16 komunikacji miejskiej w Częstochowie

Nowa arteria komunikacyjna została wprowadzona do systemu miejskiego transportu publicznego w Częstochowie dnia 6 kwietnia. Nowa linia numer 16, obsługująca trasę Sucharskiego – Bialska, ma na celu poprawić dostępność transportu dla mieszkańców.

Trasa linii autobusowej nr 16 obejmuje przejazd przez ulice Sejmową, Ludową, Narcyzową, Pileckiego, Michałowskiego, aleję Wyzwolenia, aleją Armii Krajowej, Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialską, Wrocławską, św. Pawła, Odrodzenia, Rybacką i Zakopiańską. Trasa ta przekracza w obie strony miasta, zapewniając szeroki zakres dostępności.

Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, wyraził swoje zadowolenie z uruchomienia linii 16. Jego zdaniem jest to znaczący krok ku zwiększeniu dostępności komunikacji miejskiej i przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu. Zaznaczył również, że połowa trasy linii 16 prowadzi przez obszary wcześniej nieobsługiwane przez transport publiczny. Wskazał również, że jest to część większej inicjatywy, której celem jest eliminacja „białych plam” z mapy sieci komunikacyjnej miasta.

Harmonogram linii nr 16 zakłada regularne kursy przez cały tydzień. Od poniedziałku do soboty, autobusy będą pojawiały się na przystankach co pół godziny. Wieczorami w dni powszednie i w soboty, a także w sobotnie poranki i przez większość niedzieli, autobusy będą kursowały co 45 minut. Natomiast w niedzielne poranki częstotliwość kursów wyniesie 80 minut.

Z uwagi na specyfikę trasy, obejmującą wąskie uliczki osiedlowe oraz obszary wcześniej nieobsługiwane przez transport publiczny, linia nr 16 obsługiwana będzie przez autobusy o mniejszej pojemności. Pomimo to, pojazdy te będą dostosowane do potrzeb pasażerów z niepełnosprawnościami ruchowymi.