Urząd Miasta w Częstochowie zaprasza na staż

Urząd Miasta Częstochowy poszukuje osób bezrobotnych, które są zainteresowane stażem zawodowym. Nie ma ograniczeń wiekowych. Wymagania jakie stawia urząd wobec pracownika to:

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie,
  • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,
  • umiejętność obsługi komputera i oprogramowania biurowego – MS Office/Libre Office,
  • komunikatywność,
  • wysoka kultura osobista.

Każdy kto zgłosi się do urzędu musi posiadać powyższe wymagania w przeciwnym razie jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę. List motywacyjny i CV można przesyłać do 5 marca wiadomością e-mail na adres [email protected]. W temacie wiadomości należy napisać:  Staż – imię i nazwisko kandydata.

Urząd Miasta planuje rozpocząć staże zawodowe pod koniec marca i na początku kwietnie 2023 roku. Będzie on również poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wypłacał stażystom należne stypendium. To duża szansa dla tych, którym ciężko jest znaleźć pracę na podjęcie zajęcia które dodatkowo rozwinie ich umiejętności.