Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE: Powstanie, działalność i kontrowersje

Początki Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE sięgają 14 lutego 2000 roku. Założycielem stowarzyszenia, skupiającego wiernych w roli prywatnego stowarzyszenia, był ksiądz Włodzimierz Cyran, który pełnił tam również funkcję moderatora. Choć wspólnota podlegała bezpośrednio arcybiskupowi metropolicie częstochowskiemu, zasięg jej działalności przekraczał granice tej archidiecezji i obejmował wiele innych diecezji na terenie całego kraju.

Spotkania z księdzem Cyranem, znanym egzorcystą, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Czynniki motywujące do uczestnictwa były różnorodne – dla niektórych kluczowe było głębokie zaangażowanie religijne, inni szukali uzdrowienia, byli też tacy, których pchała ciekawość czy pragnienie doświadczenia sił piekielnych. Spotkania te charakteryzowały się intensywnością emocji i dramatyzmem – od szatańskich krzyków, przez tajemnicze dźwięki i dialogi księży z demonami, po ludzie tracący przytomność. Na każdym z nich pojawiał się charyzmatyczny egzorcysta, walczący ze złymi duchami. Dla niektórych uczestników spotkania te były tak poruszające, że potrzebowali czasu na powrót do normalności.

Jednak początek 2022 roku przyniósł zmiany w funkcjonowaniu wspólnoty. W odpowiedzi na zarzuty dotyczące niestosownego zarządzania stowarzyszeniem i dochodzących tam nadużyć, a nawet aktów przemocy, arcybiskup metropolita częstochowski powołał specjalną komisję do przeprowadzenia wizytacji. Jako skutek tej decyzji zawieszono udzielanie księdzu Cyranowi uprawnień do pełnienia posługi egzorcysty.