Zaplanuj swoją drogę do sukcesu – warsztaty dla poszukujących pracy w Częstochowie

14 maja zapraszamy na specjalne zajęcia warsztatowe zatytułowane „Jak skutecznie planować i realizować cele?”. Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy, ulokowanym w Częstochowie. Wydarzenie jest dedykowane dla osób pozostających bez zatrudnienia oraz tych, które są aktywnie zaangażowane w proces poszukiwania nowego stanowiska pracy i są wpisane do ewidencji częstochowskiego PUP.

Warsztaty rozpoczynają się o 9:00 rano i potrwają przez cztery godziny, kończąc się o 13:00. Zajęcia dostarczą uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat budowania sensownych i realnych planów życiowych, ukierunkowując ich działania na konkretne cele. W trakcie warsztatu, omówione zostaną różne aspekty skutecznego planowania, takie jak cechy dobrego planu czy metoda ustalania celów SMART.

Dodatkowo warsztat ma na celu rozwinięcie umiejętności realizacji wyznaczonych zamierzeń i działań. Warsztaty służą nie tylko zdobyciu teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim praktycznym umiejętnościom, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji zawodowej uczestników.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w warsztatach, mogą skontaktować się ze swoim doradcą klienta lub doradcą zawodowym (jest możliwość spotkania w pokoju 219 lub 221) w godzinach od 7:30 do 14:00. Wizyta ta umożliwi uzyskanie dodatkowych informacji na temat zajęć oraz potwierdzenie chęci udziału w nich.