Zaproszenie do wnioskowania o zwrot kosztów wyposażenia miejsca pracy dla bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Proces przyjmowania aplikacji na zwrot kosztów związanych z wyposażeniem lub uzupełnieniem stanowiska pracy dla osób pozostających bez zatrudnienia, został oficjalnie rozpoczęty przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. W ramach programu, firmy mogą otrzymać maksymalnie do 33 tysięcy złotych wsparcia.

Podobnie jak w przypadku PUP w Częstochowie, możliwość uzyskania refundacji za utworzenie i rozbudowanie miejsc pracy dla osób bezrobotnych jest teraz dostępna.

Z dniem 26 lipca 2023 roku, realizowany jest projekt o nazwie „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie”. Jego celem jest umożliwienie bezrobotnym ubieganie się o zwrot kosztów związanych z przygotowaniem lub rozbudową stanowiska pracy. W bieżącym roku maksymalna wysokość wsparcia, które może być przyznane pracodawcom, czyli przedsiębiorcom, wynosi 33 000 złotych.