111-letni Szpital im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie na drodze do stania się Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym

Założony 111 lat temu, częstochowski szpital im. Ludwika Rydygiera, stanowi kamień milowy w historii opieki medycznej miasta. W najnowszych doniesieniach pojawiają się informacje o możliwej transformacji placówki w Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

Propozycję taką wniosły władze Częstochowy do Uniwersytetu Jana Długosza, sugerując przekształcenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w szpital kliniczny. Pierwsze rozmowy w tej sprawie odbyły się już z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Dariusza Wieczorka, którego odpowiedź na inicjatywę była pozytywna. Rozmowy na ten temat zostały również podjęte przez rektorat Uniwersytetu Jana Długosza z Ministerstwem Nauki.

Rektor UJD, prof. Anna Wypych-Gawrońska wyraziła swoje przekonanie, iż taka zmiana będzie korzystna dla wszystkich zaangażowanych stron. Profesor podkreśla, że kierunek ten jest kluczowy dla przyszłości miasta, uniwersytetu, studentów oraz kadry medycznej. Argumentuje, że przekształcenie w szpital kliniczny podniesie poziom edukacji medycznej i powiąże go ze współpracą naukową. Kiedy nauczanie łączy się z nauką, rozwija się medycyna, twierdzi prof. Wypych-Gawrońska. Dodatkowo, stwierdziła, że placówka zdobędzie nowe możliwości rozwoju, gdy przemieni się w jednostkę kliniczną.