Dr Tomasz Michułka powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Inspektor dr Tomasz Michułka został oficjalnie mianowany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński powołał go na to stanowisko, a ceremonia wprowadzenia odbyła się 2 lutego br. pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinspektora dr Rafała Kochańczyka.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz prezentacji sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po odczytaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowo mianowany Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, inspektor dr Tomasz Michułka, został powitany ze sztandarem. Następnie złożył on meldunek o objęciu funkcji Zastępcy Komendanta Głównego Policji inspektorowi dr. Rafałowi Kochańczykowi. Przy okazji tej ceremonii, nowo powołany komendant otrzymał również decyzję o zmianach kadrowych.

Podczas swojej mowy inauguracyjnej, inspektor dr Tomasz Michułka, teraz Pierwszy Policjant śląskiego garnizonu, wyraził wdzięczność za zaufanie, jakim obdarzono go, powierzając mu zarządzanie największym polskim garnizonem Policji. Cytując słowa Roberta Peela – „Policja to społeczeństwo, a społeczeństwo to Policja”, podkreślił zrozumienie, że skuteczne działania policyjne są możliwe jedynie przy ścisłym partnerstwie ze społeczeństwem, opartym na wzajemnym zaufaniu i życzliwości.