30-lecie Domu Dziennego Pobytu w Częstochowie

Opiekunowie wraz ze swoimi podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu znajdującego się przy ul. Focha 71a świętowali wczoraj 30-lecie powstania swojego ośrodka. W programie uroczystości były występy jak również poczęstunek i gratulacje od Prezydenta Miasta.

Jubileusz rozpoczął się częścią oficjalną. Podczas niej podziękowania dla dyrektorki Domu Beaty Sobolewskiej jak i dla reszty pracowników przekazali Prezydenta Miasta Krzysztof Matyjaszczyk, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Agnieszka Grabińska, dyrektor MOPS Małgorzata Mruszczyk i prezes Cercle PSONI Beaty Mstowskiej. Podopieczni zaprezentowali komiczne przedstawienie teatralne. Uczestnicy imprezy włączyli się do zabawy i gromkimi brawami nagrodzili wykonawców. Po części oficjalnej i artystycznej zebrani zjedli domowy obiad a po nim nadszedł czas na tort z okazji 30 rocznicy, kończący zabawę.

Ośrodek ten jest miejscem wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Został on utworzony w marcu 1993 roku. Był to efekt wieloletnich starań rodziców, którym zależało na dobru swoich dzieci, jednocześnie nie chcieli rezygnować z pracy zawodowej. Wysiłki te, przy wsparciu władz lokalnych, zaowocowały sukcesem. Dom powstał na mocy uchwały Rady Miejskiej w październiku 1991 roku.