30. pielgrzymka kombatantów i więźniów politycznych okresu stalinowskiego do Jasnej Góry – hołd pomordowanym i wdzięczność dla Matki Boskiej

Za czyny tak 'banalne’ jak zdejmowanie portretów polityków z tamtych czasów, ludzie byli bezlitośnie wrzucani do więzień, gdzie oczekiwali na swój wyrok śmierci. Tutaj kobiety w ciąży nie otrzymywały żadnej litości ani szczególnej troski. Dzieci, które miały przyjść na świat, rodziły się na twardych pryczach więziennych cel. Na cześć tych anonimowych bohaterów, którzy zapłacili najwyższą cenę za swoją sprzeciw wobec ówczesnej władzy, oraz tych, którzy dzięki cudownemu ocaleniu przeżyli tamto piekło, zorganizowano 30. Pielgrzymkę Kombatantów Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego do Częstochowy. Ich głównym celem była gratytudna modlitwa do Jasnej Pani za otrzymane życie oraz hołd złożony ofiarom represji.

Biuro Prasowe Jasnej Góry poinformowało o tym wydarzeniu, które miało miejsce 23 czerwca. Tego dnia na Jasną Górę przybyli uczestnicy 30. Pielgrzymki Kombatantów Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Nabożeństwo odbyło się w Kaplicy Matki Bożej o godzinie 9.30. Brali w nim udział nie tylko ci, którzy osobista doświadczyli brutalności reżimu za tzw. „działalność przeciwko władzy” w latach 1939-1956, ale również ich najbliżsi krewni.