4 maja odbędzie się „Śniadanie z przedsiębiorcami”

Śniadanie z Pracownikami” zorganizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego 4 maja poświęcone będzie strategiom radzenia sobie ze stresem w biznesie.

Kolejna sesja „Śniadania z Przedsiębiorcami” to „Strategie radzenia sobie ze stresem w biznesie”. Podczas wystawy poruszone zostaną takie tematy jak pojęcie stresu (w tym stresorów w pracy), ćwiczenia relaksacyjne, dobrostan psychiczny jako podstawa profilaktyki i zarządzania stresem.

Prelegentką będzie Justyna Królak – coach i trenerka umiejętności miękkich z wieloletnim doświadczeniem w pracy w public relations na stanowiskach liderskich w przestrzeni HR. Justyna Królak jest studentką Wydziału Zarządzania i Biznesu Uniwersytetu Częstochowskiego, specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi oraz teoria zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest również Chief Happiness Officer Regionu Polski, Dyrektorem ds. Happiness oraz licencjonowanym Tribe Happiness w Polsce – organizacją, która pomaga firmom osiągać pozytywne wyniki poprzez tworzenie szczęśliwych miejsc pracy. Gościem specjalnym spotkania będzie Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.