850 000 zł z rządowej puli dla Częstochowy na ochronę w cyberprzestrzeni

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, podczas spotkania w magistracie częstochowskim z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem, poinformował o przyznaniu miastu funduszy na rozwój bezpieczeństwa w sieci. Kwota, jaką ma dostać samorząd lokalny, to 850 tysięcy złotych. Te środki mają być przeznaczone na innowacje i zmiany mające na celu poprawę cyberbezpieczeństwa.

Fundusze te mają pomóc wzmocnić systemy informacyjne miasta, zwiększając ich odporność oraz umożliwiając skuteczne zapobieganie i reagowanie na różnego rodzaju incydenty. Jak stwierdził minister Gawkowski, odpowiedzialność za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni nie powinna spoczywać wyłącznie na instytucjach rządowych – samorządy także muszą brać w tym udział.

Wicepremier podkreślił również, że w obecnych czasach cyberbezpieczeństwo to nie tylko sprzęt sieciowy, ale także edukacja pracowników i regularne audyty bezpieczeństwa. Dodał również, że warto doceniać i wspierać rozwijające się miasta, takie jak Częstochowa.

Część funduszy otrzymana przez Częstochowa ma zostać przeznaczona na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Głównym celem tego programu jest podniesienie poziomu ochrony usług cyfrowych oferowanych przez miasto, zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Jednocześnie program ma zapewnić mieszkańcom łatwy dostęp do tych usług. Nie jest jeszcze jednak dokładnie określone, na co konkretnie zostaną przeznaczone otrzymane środki.