Zielony wodór i jego potencjał rewolucyjny w europejskiej gospodarce: Częstochowa na czele zmian

Cały kontynent europejski ma ogromne nadzieje związane z rozwinięciem technologii ekologicznie czystego paliwa, jakim jest tzw. zielony wodór. Mimo że obecnie technologia ta jest jeszcze w fazie początkowej, to miasto Częstochowa wytycza drogę dla innych jako jedno z pierwszych, które planuje stworzyć hub wodorowy. W tym ambitnym projekcie bierze udział ARP Energia, firma energetyczna, która współpracuje z lokalnym ośrodkiem naukowym – Politechniką Częstochowską.

Wodór to nie tylko paliwo przyszłości, ale także niezwykle efektywne źródło energii, które ma wiele korzyści środowiskowych. Ten bezbarwny i bezwonny gaz posiada wysoką wartość opałową wynoszącą aż 33 kWh na kilogram. Oznacza to, że jest znacznie bardziej wydajny niż tradycyjnie stosowane paliwa, takie jak benzyna o wartości opałowej 12 kWh/kg czy gaz ziemny z wartością 10,6-13,1 kWh/kg. Najważniejszym jednak aspektem jest fakt, że pozyskiwanie energii z wodoru nie prowadzi do emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Co więcej, efektem spalania wodoru z czystym tlenem jest nieszkodliwa dla środowiska woda, podobnie jak w przypadku procesu utleniania wodoru w ogniwach paliwowych.

Warto również podkreślić, że wodór jest doskonałym magazynem energii. Energię ze źródeł odnawialnych, która została wyprodukowana w nadmiarze, można przetwarzać na wodór. Następnie z tego wodoru można wygenerować energię elektryczną. Dlatego też nie powinno dziwić, że technologia ta ma kluczowe znaczenie dla realizacji założeń Unii Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.