Analiza Polskiego Alarmu Smogowego: Postępy w wymianie starych pieców na Śląsku, Małopolsce i Mazowszu

Polski Alarm Smogowy przeprowadził badanie dotyczące skali wymiany starych, zanieczyszczających powietrze kotłów grzewczych w trzech największych województwach – śląskim, małopolskim i mazowieckim, pomiar ten obejmował lata 2019-2022. Wyniki badania pokazały, że najbardziej aktywne w walce przeciwko smogowi jest województwo śląskie – tamtejsi mieszkańcy złożyli ponad 150 tysięcy wniosków dotyczących wymiany tzw. „kopciuchów”. W samym tylko Częstochowie zarejestrowano 2858 takich wniosków.

W pierwszym miesiącu 2023 roku, na placu Biegańskiego w Częstochowie, miasto zaprezentowało innowacyjny ekodron. Jest to urządzenie służące do oceny jakości dymu wydobywającego się z kominów. Zakup ekodrona był możliwy dzięki uzyskanym funduszom w ramach konkursu „Inicjatywa Antysmogowa”, który zgromadził 105 tysięcy złotych.

Dodatkowo, miejski magistrat otrzymał 50 tysięcy złotych wsparcia na przeprowadzenie kontroli palenisk domowych oraz dokładne analizy próbek popiołu. Jak podaje Andrzej Szczerba, naczelnik miejskiego wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa: „W trakcie ubiegłorocznej akcji, zebrano 66 próbek popiołu. Następnie zostały one poddane szczegółowym badaniom laboratoryjnym w celu identyfikacji spalanego materiału. W 44 przypadkach wykazano, że doszło do termicznego przekształcania substancji zabronionych”. Dla osób odpowiedzialnych za te działania przewidziane są kary.