Bezpłatna sterylizacja – ruszył nabór wniosków

Na ten rok został uruchomiony program bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt wraz z ich właścicielami. Póki mieszkamy w Częstochowie możemy wypełnić wniosek. Po czym ostajemy skierowanie, umawiamy się do lekarza weterynarii. Program dostępny dla zwierząt powyżej 6 miesiąca życia kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego – psów i kotów. Postanowiono ponownie zapewnić na to gminne środki finansowe podczas głosowania nad budżetem obywatelskim.

Jeśli jesteśmy opiekunem zwierzęcia w Częstochowie, wypełniamy wniosek (w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy) i przesyłamy go do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, pocztą lub przez EPUAP. Jeżeli posiadamy psa załączamy również kserokopię aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie.

Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu. Po pozytywnej weryfikacji otrzymujemy skierowanie do konkretnej przychodni – wybranej dla naszego powiatu. Skierowanie zgłaszamy do poradni w ciągu 2 tygodni od otrzymania. Jeśli przegapimy ten termin, skierowanie wygasa – i tracimy możliwość skorzystania z programu. Weterynarz wyznacza nam termin operacji.

Nabór potrwa do 29 września lub do wyczerpania puli środków na ten cel – nie ma więc potrzeby czekać ze złożeniem wniosku. Sam program potrwa do 31 października.