Debata nad przyszłością programu dofinansowania in vitro w Częstochowie na lata 2024-2026

Nadchodząca sesja rady miasta Częstochowy zapowiada się być interesująca. Radni będą omawiać i decydować o przyszłości programu związanego z in vitro, planowanego na lata 2024-2026. Oczekuje się, że większość radnych poprze projekt uchwały dotyczącej kontynuacji finansowego wsparcia tego przedsięwzięcia.

Częstochowa ma na swoim koncie pionierskie kroki w dziedzinie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro. Już w 2012 roku, jako pierwsze miasto w Polsce, Częstochowa przyjęła dedykowany program dla swoich mieszkańców. Program ten był efektem zaangażowania samorządu lokalnego w rozwiązywanie problemów zdrowotnych społeczności miejskiej.

Inicjatorami i twórcami tego programu byli eksperci pod przewodnictwem prof. Sławomira Wołczyńskiego. Ich praca była istotnym punktem zwrotnym, który zainspirował działania rządu oraz innych samorządów w zakresie stosowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

Program realizowany w Częstochowie nosi oficjalną nazwę „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy”. Początkowo obejmował on lata 2015 – 2017, ale ze względu na jego sukces i znaczenie dla społeczności lokalnej, były kontynuowane kolejne edycje: 2018-2020, 2021-2023. Teraz radni będą decydować o planach na lata 2024-2026.