Debiut Politechniki Częstochowskiej na 5. edycji "Nocy Innowacji – Digital Festival"

Po raz pierwszy w historii, Politechnika Częstochowska miała okazję uczestniczyć w renomowanym wydarzeniu o zasięgu ogólnopolskim, znanym jako „Noc Innowacji – Digital Festival”. Była to już piąta edycja tych inspirujących spotkań. Przybyli naukowcy mieli możliwość prezentacji swoich najnowszych projektów, odpowiadania na nurtujące pytania oraz pokazywania jak kroczyć drogą innowacyjności. Organizowany program składał się z trzech kluczowych elementów: warsztatów, wykładów oraz ćwiczeń. Te interaktywne spotkania były doskonałym sposobem na poznanie najświeższych technologii i zrozumienie świata innowacji. Odbywały się one pomiędzy godziną 18:00 a 21:00.

Wszystkie sześć wydziałów Politechniki Częstochowskiej zaprosiło do swoich progów, gdzie prezentowane były nowatorskie technologie z różnych gałęzi nauk technicznych. W zakresie prezentowanych dziedzin znajdowały się między innymi: automatyka i robotyka, elektrotechnika i elektronika, analizy strukturalne i mikrostrukturalne w obszarze inżynierii materiałowej, makroskopowe badania grzybów, procesy izolacji DNA, bionika, projektowanie w 3D z użyciem technologii wirtualnej rzeczywistości oraz zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii.