Finalizacja największej inwestycji drogowej w Częstochowie: przebudowa odcinka al. Wojska Polskiego

Po okresie intensywnych prac, kierowcy mają teraz możliwość korzystania z nowo przebudowanego odcinka al. Wojska Polskiego, który jest częścią krajowej drogi numer 91, niegdysiejszej DK1 znanej jako „gierkówka”. Tym samym kończy się jedno z najważniejszych i najbardziej kosztownych przedsięwzięć drogowych w najnowszej historii Częstochowy. Mimo że niektóre prace są jeszcze w trakcie realizacji, to jednak główna arteria jest już dostępna do użytku.

Al. Wojska Polskiego cieszy się tytułem najdłuższej ulicy miejskiej w całej Polsce, której długość wynosi blisko 15 kilometrów. Z tego obszaru, aż 5,7 kilometra zostało poddanych procesowi przebudowy.

Projekt ten obejmował nie tylko budowę drogi i infrastruktury podziemnej, ale także utworzenie dróg rowerowych, chodników oraz montaż oświetlenia. Ponadto, wybudowane zostały ronda i skrzyżowania poprzeczne, które dzięki swojej nowoczesnej geometrii gwarantują bezpieczeństwo – informuje MZD (Miejski Zarząd Dróg) w Częstochowie.

Kolejnym aspektem tej inwestycji jest budowa nowej drogi, zwaną również obwodnicą ulicy Św. Barbary. Ta 1,8-kilometrowa trasa ma na celu odciążyć zachodnią część miasta, przekierowując ruch tranzytowy. Łącznie, wszystkie czynności dotyczyły tras o łącznej długości 7,5 km.