Imponujące rezultaty Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w 2023 roku: przekroczenie bariery 5,61 mln podróżnych

Właściciel Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA (GTL SA), podsumowało wyniki przewozów pasażerskich za 2023 rok, które ustanowiły rekordowe rezultaty.

Pod koniec 2023 roku, dokładnie w grudniu, terminal lotniczy Katowice Airport odnotował obsługę 311 735 pasażerów. W porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku, liczba ta była wyższa o 57 845 osób, co stanowi wzrost o 22,8%. Tym samym, grudzień 2023 roku był najbardziej owocnym dwunastym miesiącem w historii portu. Poprzedni rekord pochodził z grudnia 2019 roku, który zgromadził 278 849 podróżnych na połączeniach z i do katowickiego lotniska.

Kiedy rok 2023 zbliżał się ku końcowi, okazało się, że był on najlepszym rokiem kalendarzowym dla Katowice Airport. W ciągu tych dwunastu miesięcy lotnisko obsłużyło łącznie aż 5 609 022 podróżnych. Ta liczba przewyższała wynik z 2022 roku o 1 189 931 osób (wzrost o 26,9%), a także bilans z poprzedniego rekordowego roku 2019 o 765 133 podróżnych (co oznacza wzrost o 15,8%). Warto dodać, że 3 listopada 2023 roku katowicki port lotniczy po raz pierwszy w swojej historii obsłużył ponad 5 mln podróżnych w jednym roku kalendarzowym.

W 2023 roku ustanowiono również nowe dobowe i miesięczne rekordy liczby obsłużonych pasażerów. Najwięcej osób na dobę, bo aż 29 426, przewieziono 16 lipca. Z kolei najwyższa liczba pasażerów w skali miesiąca, wynosząca 776 tysięcy osób, odnotowana została w sierpniu tego samego roku.