Jasnogórska wspólnota "Kana" świętuje trzy dekady swej działalności w ramach Odnowy w Duchu Świętym

W tym roku, charyzmatyczna wspólnota „Kana”, będąca integralną częścią jasnogórskiego krajobrazu duchowego, obchodzi 30 rocznicę swojego powstania. To wielki jubileusz dla ruchu, który jest jednym z najaktywniejszych i najbardziej licznych w obrębie Kościoła katolickiego. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym znane są na całym globie, działając w większości krajów.

Rozpoczęcie uroczystości jubileuszowych miało miejsce 14 stycznia tego roku. Uroczystą Mszę św. sprawował bp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Było to symboliczne otwarcie okresu obchodów 30-lecia istnienia wspólnoty „Kana”.

Charakterystyczną cechą tej wspólnoty jest jej różnorodność – skupia ona wiernych różnych pokoleń, pochodzących z wielu środowisk, którzy dzięki uczestnictwu w niej odnajdują swoją tożsamość duchową w ramach Kościoła. Regularne spotkania „Kany” odbywają się w Kaplicy św. Józefa, której siedziba mieści się w jasnogórskich halach. W spotkaniach uczestniczą nie tylko członkowie wspólnoty, ale także osoby szukające indywidualnej drogi do zgłębienia relacji z Bogiem.

Obecnie duszpasterską opiekę nad Jasnogórską Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym „Kana” sprawuje o. Dariusz Kropacz. Zdaniem tego paulina, istotą wspólnoty jest tworzenie form budowania relacji z Chrystusem.