Odkrywając piękno regionu częstochowskiego na dwóch kółkach: Ambitne plany rozwoju sieci dróg rowerowych

Przewidując przyszłość, władze subregionu północnego, który obejmuje Częstochowę oraz samorządy z powiatów częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego, mają ambitne plany rozwoju infrastruktury rowerowej. Chcą stworzyć ciągłą sieć trzech szlaków rowerowych o łącznej długości blisko 240 km, co pozwoli na pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych tego obszaru.

Pomysł zakłada, że infrastruktura rowerowa będzie korzystała zarówno z istniejących jak i tworzonych obecnie dróg. Jednak tam, gdzie nie ma odpowiedniej infrastruktury, konieczna będzie budowa nowych ścieżek rowerowych. Planowane są również remonty nawierzchni, szczególnie w miejscach, gdzie obecne drogi są brukowane.

Jedna z planowanych tras, oznaczona numerem 6., ma swój początek na granicy województwa. Przewidziany przebieg trasy obejmuje tereny gmin Kruszyna, Mykanów, Rędziny i prowadzi przez Częstochowę wzdłuż ulicy Warszawskiej. Następnie trasa prowadzi wałami rzek Warty i Stradomki, skierowana w stronę ulicy Głównej i Przejazdowej. Szlak rowerowy będzie kontynuowany na terenie gminy Blachownia, gdzie będzie można podziwiać piękno lokalnego zalewu, a kończy się na granicy z gminą Herby, która leży już na terenie powiatu lublinieckiego. Całkowita długość tej trasy ma wynosić niespełna 57 km, a jej punkty ekstremalne będą leżeć na wysokościach od 209 m n.p.m. do 290 m n.p.m.