Już 1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny

Już 1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który będzie odbywał się w całym kraju aż do końca czerwca. Wszystko po to, aby rząd mógł na podstawie rzetelnych danych podejmować najważniejsze decyzje społeczne, jak i gospodarcze. Spisy tego typu to bowiem podstawowe narzędzie statystyczne, dzięki którym Państwo wie, jakim zasobem ludzkim dysponuje. Liczy się nie tylko liczba, ale również cechy demograficzne, czy zawodowo-społeczne. Aby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań należy wypełnić internetowy formularz. Udział w Spisie zgodnie z ustawą jest obowiązkowy. Od 15 marca można dzwonić na dedykowaną infolinię pod numerem (22) 279 99 99 lub znaleźć wszelkie informacje na stronie rządowej www.spis.gov.pl

Statystyki ludności

Formularz używany do przeprowadzania badania ankietowego składa się z paru pytań, na które należy odpowiedzieć. O co mogą nas pytać? W formularzu znajdują się podstawowe pytanie o wiek, sytuację materialną, płeć, czy sytuację zawodową. Powszechny Spis Ludności musi spełniać kilka wymagań, aby być miarodajnym. Przede wszystkim musi być powszechny, czyli obejmować całe społeczeństwo. Badanie musi również być imienne, czyli nikt nie może zostać w nim pominięty, a także spełniać zasadę jednoczesności, czyli musi odbywać się w określonym czasie.

Kim jesteśmy, jak żyjemy?

Spisy tego typu prowadzi się w celach czysto statystycznych. Pozwalają one na poznanie ilości, ale także kondycji społeczeństwa. Dane statystyczne wizualizują to kim jesteśmy, jak żyjemy, gdzie żyjemy, co robimy, ile jest gospodarstw rolnych w stosunku do mieszkań prywatnych. Dane te pochodzą od wszystkich obywateli, więc są miarodajne i realnie obrazują sytuację danej populacji. Bywa, że taki spis jest jedynym źródłem danych odnośnie tego, ile w społeczeństwie jest osób niepełnosprawnych, wierzących, czy określonej narodowości. Narodowy Spis Ludności i Mieszkań będzie trwał od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.