Kampania „Nasze drogie ciepło”

Za pomocą krótkich fragmentów filmowych polskie miasta pokazują, jak decyzje polskiego rządu przełożyły się na wzrost cen ciepła, energii, gazu czy straty w lokalnym budżecie. Akcja ta pokazuje również niezgodę i dyskryminację partii rządzącej wobec mieszkańców miast.

Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich rozpoczęły kompleksową kampanię informacyjną. Scena „Nasze drogie ciepło” to pierwsza część filmu w ramach inicjatywy dwóch organizacji łączących miasta.

Jak czytamy w zapowiedzi kampanii: – Na co dzień mieszkańcy szukają winnych podwyżek, chociażby swoich czynszów. Złość niesłusznie kierują w stronę spółdzielni, wspólnot, lokalnych ciepłowni czy samorządów. A rzeczywista odpowiedzialność jest w zupełnie innym miejscu.

Na pierwszym miejscu znalazła się kwestia opłat systemowych za ciepło, które wzrosły z powodu wysokich strat kosztowych i gazu sprzedawanego do ciepłowni przez spółki publiczne oraz ze względu na podwyższenie podatku VAT od ciepła od 1 stycznia 2023 r. z 5% do 23%. Samorządowcy apelują do rządu o szybkie przywrócenie poprzedniej stawki VAT.